Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản bị thu hồi, hết hiệu lực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản bị thu hồi, hết hiệu lực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản bị thu hồi, hết hiệu lực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP năm 2017

Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ theo Thông tư số: 51/2014/TT-BNNPTNT

Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ theo Thông tư số: 51/2014/TT-BNNPTNT

Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ theo Thông tư số: 51/2014/TT-BNNPTNT

Công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT

Công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT

Công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT