Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030
Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030
Theo Quyết định 3919/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030, cần đạt được mục tiêu như sau: Từng bước kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật của các cơ quan, đảm bảo hiệu lực và hiệu quả trong quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản; góp phần phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn, chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, cung cấp nguồn thực phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn cho thị trường trong tỉnh và xuất khẩu.
a) Mục tiêu cụ thể đến năm 2020
- Từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản từ tỉnh đến cơ sở theo các quy định hiện hành của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cán bộ thực thi nhiệm vụ về cơ bản có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phục vụ công tác kiểm nghiệm hiện có của ngành và đầu tư nâng cấp theo từng giai đoạn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Các chỉ tiêu cần phấn đấu đạt kiểm tra chứng  nhận đủ điều kiện ATTP được đối với từng lĩnh vực:
+ Trồng trọt;
+ Chăn nuôi;
+ Thủy sản;
+ Sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản;
+ Sản xuất, chế biến muối.
b) Định hướng đến năm 2030
- Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về chất lượng ATTP nông, lâm, thủy sản từ tỉnh đến cơ sở theo các quy định hiện hành của Nhà nước, cán bộ thực thi nhiệm vụ có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Đầu tư hoàn chỉnh trang thiết bị phục vụ công tác kiểm nghiệm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Các chỉ tiêu cần phấn đấu đạt kiểm tra chứng  nhận đủ điều kiện ATTP được đối với từng lĩnh vực:
+ Trồng trọt;
+ Chăn nuôi;
+ Thủy sản;
+ Sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản;
+ Sản xuất, chế biến muối.
Nhiệm vụ trọng tâm 2015-2020
1. Từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về chất lượng ATTP nông, lâm, thủy sản từ tỉnh đến cơ sở (đặc biệt cấp huyện, xã) theo các quy định hiện hành của Nhà nước (Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015) và phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương. 
Thành lập 04 Trạm Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Liên huyện, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Bình Định, gồm:
1.1- Trạm Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Liên huyện (Hoài Nhơn - Hoài Ân - An Lão); bố trí văn phòng làm việc tại huyện Hoài Nhơn;
1.2- Trạm Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Liên huyện (Phù Cát -  Phù Mỹ); bố trí văn phòng làm việc tại huyện Phù Cát;
1.3- Trạm Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Liên huyện (An Nhơn - Tây Sơn -Vĩnh Thạnh); bố trí văn phòng làm việc tại huyện Tây Sơn;
1.4- Trạm Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Liên huyện (Quy Nhơn - Tuy Phước - Vân Canh); bố trí văn phòng làm việc tại huyện Tuy Phước.
Trước mắt năm 2015 theo Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Bình Định, sẽ chuyển Trạm Kiểm nghiệm Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thành Trạm Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Liên huyện (Quy Nhơn- Tuy Phước- Vân Canh); bố trí văn phòng làm việc tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Bình Định.
2. Sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phục vụ công tác kiểm nghiệm hiện có của ngành và đầu tư nâng cấp theo từng giai đoạn để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao:
- Những trang thiết bị thiết yếu còn thiếu cần đầu tư bổ sung.
- Từng bước nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác kiểm nghiệm và tiến đến xã hội hóa công tác này.
3. Nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng ATTP nông, lâm, thủy sản trong quá trình sản xuất, kinh doanh đối với từng lĩnh vực để đạt các mục tiêu cụ thể đặt ra; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ:
3.1. Đối với cơ quan quản lý cấp tỉnh (theo Thông tư 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015)
- Chủ trì, phối hợp lập kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chất lượng, ATTP thuộc phạm vi quản lý.
- Chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về chất lượng, ATTP đối với nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn.
- Tổ chức kiểm tra, xếp loại và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh theo phân công và quy định pháp luật trên các lĩnh vực: Trồng trọt;  chăn nuôi; thủy sản (nuôi trồng, đánh bắt); sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản; sản xuất và chế biến muối.
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý chất lượng ATTP nông, lâm, thủy sản.
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình công nghệ, điều kiện an toàn sản xuất của các cơ sở chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối.
- Thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối theo quy định.
3.2. Đối với cơ quan quản lý cấp huyện, xã
Thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng ATTP nông, lâm, thủy sản theo quy định của pháp luật và theo sự phân công, phân cấp của UBND tỉnh.
  Tập tin đính kèm:
  Gửi lên: 19/11/2015 09:32

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Liên kết Website
Cục chế biến NLS và Nghề muối
Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
  •   Đang truy cập 3
 
  •   Hôm nay 519
  •   Tháng hiện tại 1,235
  •   Tổng lượt truy cập 101,302