Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
QUYẾT ĐỊNH 483/QĐ-QLCL CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA CHI CỤC

QUYẾT ĐỊNH 483/QĐ-QLCL CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA CHI CỤC

Ngày 16/7/2019 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định đã ban hành Quyết định số 483/QĐ-QLCL công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I và 6 tháng đầu năm năm 2019 của Chi cục.

Quyết định 04/QĐ-QLCL công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định

Quyết định 04/QĐ-QLCL công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định

Ngày 03/01/2019 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-QLCL công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Chi cục.

Quyết định số 962/QĐ-QLCL Công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản

Quyết định số 962/QĐ-QLCL Công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản

Ngày 27/12/2018 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định đã ban hành Quyết định số 962/QĐ-QLCL Công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục.

Quyết định 959/QĐ-QLCL về việc Công bố công khai Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2017 của Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định

Quyết định 959/QĐ-QLCL về việc Công bố công khai Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2017 của Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định

Ngày 26/12/2018 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định đã ban hành Quyết định công bố công khai Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2017 của Chi cục

Quyết định 707/QĐ-QLCL Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I và 6 tháng đầu năm 2018

Quyết định 707/QĐ-QLCL Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I và 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 03/10/2018 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định đã ban hành Quyết định số 707/QĐ-QLCL Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I và 6 tháng đầu năm 2018

Quyết định 663/QĐ-QLCL Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định

Quyết định 663/QĐ-QLCL Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định

Ngày 20/8/2018 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định đã ban hành Quyết định số 663/QĐ-QLCL về Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

Quyết định 554/QĐ-QLCL Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định

Quyết định 554/QĐ-QLCL Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định

Ngày 08/8/2018 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định đã ban hành Quyết định số 354A/QĐ-QLCL về Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

Quyết định 354A/QĐ-QLCL Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định

Quyết định 354A/QĐ-QLCL Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định

Ngày 01/6/2018 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định đã ban hành Quyết định số 354A/QĐ-QLCL về Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

Quyết định 02A/QĐ-QLCL Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định

Quyết định 02A/QĐ-QLCL Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định

Ngày 02/01/2018 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định đã ban hành Quyết định số 02A/QĐ-QLCL về Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

Liên kết Website
Cục chế biến NLS và Nghề muối
Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
  •   Đang truy cập 2
 
  •   Hôm nay 66
  •   Tháng hiện tại 1,017
  •   Tổng lượt truy cập 141,784