Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 21.02.2020

Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 21.02.2020

 •   21/02/2020 02:36:24 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Ngày 19/02/2020, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định ra Thông báo số 61/TB-QLCL về Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

image mini

Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 15.11.2019

 •   15/11/2019 07:57:01 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0

Ngày 13/11/2019, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định ra Thông báo số 775/TB-QLCL về Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

image mini

Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 05.11.2019

 •   15/11/2019 07:54:42 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0

.Ngày 01/11/2019, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định ra Thông báo số 748/TB-QLCL về Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 09.10.2019

Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 09.10.2019

 •   08/10/2019 05:59:55 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0

Ngày 07/10/2019, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định ra Thông báo số 694/TB-QLCL về Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

image mini

Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 24/09/2019

 •   30/09/2019 04:25:25 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0

.Ngày 23/9/2019, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định ra Thông báo số 655/TB-QLCL về Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 06.9.2019

Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 06.9.2019

 •   04/09/2019 04:21:17 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0

Ngày 03/9/2019, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định ra Thông báo số 602/TB-QLCL về Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 23.8.2019

Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 23.8.2019

 •   22/08/2019 08:00:19 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0

Ngày 20/8/2019, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định ra Thông báo số 573/TB-QLCL về Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 09.8.2019

Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 09.8.2019

 •   08/08/2019 10:49:36 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0

Ngày 07/8/2019, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định ra Thông báo số 532/TB-QLCL về Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 29.7.2019

Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 29.7.2019

 •   29/07/2019 02:01:00 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0

Ngày 26/7/2019, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định ra Thông báo số 495/TB-QLCL về Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 16.7.2019

Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 16.7.2019

 •   12/07/2019 04:20:21 PM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0

Ngày 15/7/2019, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định ra Thông báo số 469/TB-QLCL về Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 28/6/2019

Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 28/6/2019

 •   28/06/2019 03:23:19 PM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0

Ngày 24/6/2019, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định ra Thông báo số 417/TB-QLCL về Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

image mini

Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 14/6/2019

 •   13/06/2019 03:13:00 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0

Ngày 13/6/2019, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định ra Thông báo số 384/TB-QLCL về Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 29/5/2019

Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 29/5/2019

 •   29/05/2019 12:35:24 PM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0

Ngày 28/5/2019, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định ra Thông báo số 335/TB-QLCL về Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 •   11/05/2019 08:27:38 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0

Ngày 03/5/2019, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định đã ra Quyết định số 272/QĐ-QLCL về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ..

Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 26/4/2019

Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 26/4/2019

 •   25/04/2019 09:04:35 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0

Ngày 24/4/2019, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định ra Thông báo số 249/TB-QLCL về Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 12/4/2019

Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP ngày 12/4/2019

 •   10/04/2019 04:16:00 PM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0

Ngày 09/4/2019, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định ra Thông báo số 203/TB-QLCL về Kế hoạch tổ chức xác nhận kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Về việc cảnh giác, phòng ngừa thủ đoạn mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước vận động cơ sở để lừa gạt lấy tiền

Về việc cảnh giác, phòng ngừa thủ đoạn mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước vận động cơ sở để lừa gạt lấy tiền

 •   16/07/2018 01:52:53 PM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0

Ngày 11/7/2018 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bình Định đã ban hành công văn số 447/QLCL-CB về việc cảnh giác, phòng ngừa thủ đoạn mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước vận động cơ sở để lừa gạt lấy tiền

Chỉ thị về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Chỉ thị về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

 •   25/12/2017 04:16:15 PM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0

Ngày 20/12/2017 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Chỉ thị 10548/CT-BNN-QLCL về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018


Các tin khác

Liên kết Website
Cục chế biến NLS và Nghề muối
Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
 •   Đang truy cập 1
 
 •   Hôm nay 148
 •   Tháng hiện tại 4,817
 •   Tổng lượt truy cập 128,417